Godt at vide / Skolen

Skolen

 

Skolens rammer

Janderup Skole har 168 elever fordelt på 9 klasser. Laveste klassekvotient er 14 og højeste er 22.

I skoleåret 2006/2007 er der på skolen ansat 12 lærere, 1 børnehaveklasseleder, 1 pædagogmedhjælper, 1 teknisk serviceleder samt 1 sekretær. Skolens ledelse består af 1 skoleleder, 1 viceskoleleder og sfo-lederen.

Skolen er bygget i 1970 og er løbende renoveret. Faglokalerne er gode og veludstyrede. Vores udenomsarealer byder på mange muligheder for aktiviteter både i undervisningen og i frikvartererne. Skolen ligger tæt ved mark og å, og der er gode muligheder for inddragelse af nærmiljøet.

Skolefritidsordningen er delt op i Papegøjehuset og Reden og har lokaler i to tidligere tjenesteboliger. Papegøjehuset huser elever fra bhv.kl. og 1. kl. og Reden huser elever fra 2. kl. og 3. kl. Der er ansat 5 pædagoger

Undervisningen:

- det er vigtigt at børnene kan se formål og mål med undervisningen

- vi lærer børnene gode arbejdsvaner og arbejder på at gøre dem selvhjulpne

- vi vægter medbestemmelse og samarbejde

- vi understøtter en undersøgende adfærd

- vi lytter til eleverne og styrker elevernes selvværd

- undervisningen tilrettelægges så børnene udnytter deres evner bedst muligt

 

Skolen er kendetegnet ved:

- dygtige lærere og pædagoger

- høj faglighed og stor kreativitet

- et højt prioriteret skole-hjem samarbejde

- vi handler/løser problemer her og nu

- tidlig indsats i forhold til at afhjælpe vanskeligheder

På skolen arbejder vi aktivt med:

- den gode skolestart

- forældreinvolvering

- antimobbeholdninger

- den gode overgang til overbygningsskolen

- elevrådet

- anerkendende kommunikation

- trivsel

Se mere på: Janderup Skole